Název prodávajícího: Organic Production s.r.o.

Sídlo prodávajícího: Frýdecká 2037/78, 737 01 Český Těšín

IČ prodávajícího: 29381347

Internetová stránka eshopu: www.nashgrowshop.cz

Emailová adresa prodávajícího: eshop@nashgrowshop.cz

Telefon prodávajícího: +420 731 148 933

Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14-ti dnů odstupuji od následující smlouvy:

Číslo objednávky:

Číslo daňového dokladu:

Název a kód zboží:

Datum objednání zboží (uzavření kupní smlouvy):

Datum obdržení zboží:

Jméno a příjmení kupujícího:

Bydliště kupujícího:

Emailová adresa kupujícího:

Kontaktní telefon kupujícího:

Kupní cena byla uhrazena způsobem:

Prosím o vrácení kupní ceny způsobem: (číslo účtu)

Důvod odstoupení: (není nezbytné vyplňovat)

V .................. dne ................

.................................

podpis (v případě odeslání v tištěné podobě)